Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Tracking Perkara
10-11-2023
1
2
3
27-11-2023
4
28-11-2023
5
19-12-2023
6
04-01-2024
7
17-01-2024
8
9
31-01-2024
10
01-02-2024
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 10-11-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 154/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 27-11-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 27-11-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 161/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 161/PUU/PAN.MK/ARPK/11/2023 ARPK
5 28-11-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 197.161/PUU/PAN.MK/SP/11/2023
 1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
 2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
 3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
 4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
 5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 19-12-2023
09:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 04-01-2024 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 17-01-2024
11:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 31-01-2024
10:30 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 01-02-2024 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 40.161/PUU/PAN.MK/SPts/02/2024
 1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
 2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
 3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
 4. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
 5. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
 6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Softcopy Permohonan bertanggal 10 November 2023 1 pdf Diterima via email Sekretariat MK pada hari Jumat, 10 November 2023 Pkl. 11.23 WIB. Pemohon
2 Softcopy Daftar Alat Bukti 1 pdf Diterima via email Sekretariat MK pada hari Jumat, 10 November 2023 Pkl. 11.23 WIB. Pemohon
3 Softcopy Bukti P-15 dan P-15 1 pdf Diterima via email Sekretariat MK pada hari Jumat, 10 November 2023 Pkl. 11.23 WIB. Pemohon
4 Permohonan bertanggal 2 November 2023. 1 rangkap Asli. Diterima melalui Biro Umum pada hari Selasa, 21 November 2023 Pkl. 10.10 WIB. Pemohon
5 Bukti fisik P-1 s.d. P-16. 1 rangkap Asli, dinazegelen. Pemohon
6 Surat bertanggal 10 November 2023. 1 rangkap Kolom ttd kosong. Diterima melalui Biro Umum pada hari Selasa, 21 November 2023 Pkl. 10.10 WIB. Pemohon
7 Perbaikan Permohonan bertanggal 2 Januari 2024 1 rangkap Asli (via Pos, Biro Umum) Pemohon
8 Softcopy Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 161/PUU-XXI/2023. 1 word Diterima via email pada hari Senin, 15 Januari 2024 Pkl. 14.42 WIB. Pemohon
9 Softcopy surat Pemohon bertanggal 16 Januari 2024, Perihal: Permohonan Sidang Online/Daring Untuk Perkara Nomor 161/PUU-XXI/2023. 1 word Diterima via email pada hari Selasa, 16 Januari 2024 Pkl. 15.08 WIB. Pemohon
10 Perbaikan permohonan bertanggal 2 Januari 2024 (via email pada hari Selasa, 2 Januari 2024 pukul 08.29 WIB) 1 rangkap softfile. Diadministrasikan pada hari Rabu, 17 Januari 2024. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 161/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Pemohon : Dra. Artiningkun, M. Pd
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 4/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahas dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Pemohon I), Ryan Muhammad (Pemohon II), Bervilia Sari (Pemohon III), Erwin Agustian (Pemohon IV), Eko Santoso (Pemohon V) Tracking
2 66/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Terhadapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor Santoso Tandiasa Tracking
3 98/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor Santoso Tandiasa; Rasminto; Dhisky; Arief Rachman; Ryan Muhammad; Mochamad Roem Djibran; Sodikin; Rifal Apriadi; Syurya Muhammad Nur; Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM UEU) diwakili Roma Rio, Yuwinka Hendrik Sandroto, Aji Rahmatullah; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) diwakili Muhammad Zaky Rabbani, Rizaldy Prabowo, Ryan Priatna; dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) diwakili Muhammad Farhan Ali, Daud Wilton Purba, Cephas Siahaan, Heru Novansa; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (BEH FH USAHID) diwakili oleg Reva Liana dan Marsha Inggita Livia; Wahyu Nugroho, S.HI., M.H.; Asyha Afiana Sutedi; Ronald Rischard Tapilatu; Astrid Remiva; Saut Mangatas Sinaga; Idris bin Kamad Tracking
4 12/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dr. Ludjiono Tracking
5 86/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dr. Ludjiono Tracking