Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tracking Perkara
26-04-2023
1
2
3
03-05-2023
4
03-05-2023
5
16-05-2023
6
29-05-2023
7
30-05-2023
8
9
15-06-2023
10
15-06-2023
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-04-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 44/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 03-05-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 03-05-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 47/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 47/PUU/PAN.MK/ARPK/05/2023 ARPK
5 03-05-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 84.47/PUU/PAN.MK/SP/05/2023
 1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
 2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
 3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
 4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
 5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 16-05-2023
14:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 29-05-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 30-05-2023
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 15-06-2023
09:30 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 15-06-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 69.47/PUU/PAN.MK/SPts/06/2023
 1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
 2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
 3. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
 4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
 5. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
 6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 26 April 2023 1 rangkap Pemohon
7 Surat Kuasa bertanggal 19 Februari 2023 1 rangkap Pemohon
8 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-5 1 rangkap Pemohon
9 Bukti Fisik P-1 sd P-5 1 rangkap Pemohon
10 Softcopy Permohonan, DAB, Scan SK, dan Scan Alat Bukti 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
11 Perbaikan Permohonan bertanggal 29 Mei 2023 1 rangkap Perkara Nomor 47/PUU-XXI/2023 Pemohon
12 Softcopy Perbaikan 1 file Ms Word Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 47/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon : Mohamad Anwar, S.H., M.H.
Kuasa Hukum : Viktor Santoso Tandiasa
Sogi Baskara, S.H.
Danny Dzul Hidayat, S.H
Galang Brillian Putra, S.H.
Sylvia Hasanah Thorik, S.H., M.H.
Asian Albanna Yahya Bayan, S.H.
Sunawan, S.H., M.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 1/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Tracking
2 7/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fernando Manullang (Pemohon I), Dina Listiorini (Pemohon II), Eriko Fahri Ginting (Pemohon III), dan Sultan Fadillah Effendi (Pemohon IV) Tracking
3 10/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Andi Redani Suryanata, Abdullah Ariansyah, Muhammad Ridwan, Muhammad Nurfaldi Hanafi, M. Rony Syamsuri, dkk. Tracking
4 36/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Leonardo Siahaan (Pemohon I) dan Ricky Donny Lamhot Marpaung (Pemohon II) Tracking
5 109/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Meidiantoni Tracking