Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tracking Perkara
09-01-2023
1
2
3
12-01-2023
4
12-01-2023
5
24-01-2023
6
06-02-2023
7
06-02-2023
8
9
28-02-2023
10
01-03-2023
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 09-01-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 10-01-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 12-01-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 7/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2023 ARPK
5 12-01-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 44.7/PUU/PAN.MK/SP/01/2023
 1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
 2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
 3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
 4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
 5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 24-01-2023
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 06-02-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 06-02-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 28-02-2023
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 01-03-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 35.7/PUU/PAN.MK/SPts/03/2023
 1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
 2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
 3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
 4. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
 5. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
 6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan tanggal 9 Januari 2023 1 rangkap Asli Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus untuk Pemohon I-IV tanggal 3 Januari 2023 1 rangkap Asli Pemohon
8 Daftar Alat Bukti tanggal 9 Januari 2023 untuk Bukti P-1 sd P-7 1 rangkap Asli Pemohon
9 Bukti Fisik P-1 sd P-7 1 rangkap Asli Pemohon
10 Softcopy BAS dan KTA Kuasa Hukum 8 files (PDF dan JPG) Diterima via email MKRI (Senin, 9 Januari 2023 pukul 14.22 WIB) Pemohon
11 Surat tanggal 25 Januari 2023 perihal Permohonan Penjadwalan Sidang Perkara No 7/PUU-XXI/2023 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 25 Januari 2023 pukul 10.17 WIB) Pemohon
12 Perbaikan Permohonan bertanggal 31 Januari 2023 1 rangkap Perkara 7/PUU-XXI/202. Mohon soft copy versi word diserahkan via email. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon : Fernando Manullang
Kuasa Hukum : Zico LDS
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 1/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Tracking
2 10/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Andi Redani Suryanata, Abdullah Ariansyah, Muhammad Ridwan, Muhammad Nurfaldi Hanafi, M. Rony Syamsuri, dkk. Tracking
3 36/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Leonardo Siahaan (Pemohon I) dan Ricky Donny Lamhot Marpaung (Pemohon II) Tracking
4 47/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mohamad Anwar, S.H., M.H. Tracking
5 109/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Meidiantoni Tracking