Permohonan Pengujian Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (LNRI Tahun 2011 No. 51, TLNRI Nomor 5215) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Tracking Perkara
1
2
30-12-2011
3
29-11-2011
4
5
16-12-2011
6
7
8
21-03-2012
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 16-11-2011 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 30-12-2011 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 29-11-2011 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 16-12-2011
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 02-02-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah,DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)
Jadwal Sidang
  14-02-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)
Jadwal Sidang
  22-02-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)
Jadwal Sidang
  08-03-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon,Pemerintah dan Pihak Terkait (VI)
Jadwal Sidang
  21-03-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait(VII)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK (LNRI TAHUN 2011 NO. 51, TLNRI NOMOR 5215) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 12 eks Pemohon
2 Surat Kuasa 12 eks Pemohon
3 Daftar dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-18 12 eks Pemohon
4 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti Pemohon
5 Perbaikan Permohonan Pemohon 12 eks Perkara : 84/PUU-IX/2011 Pemohon
6 Surat Kuasa Pemohon (Tambahan) 12 eks Pemohon
7 Daftar dan Bukti Pemohon : P-2, P-6, P-16, P-17, P-19 12 eks Pemohon
8 softcopy Perbaikan Permohonan Pemohon
9 Curiculum Vitae Ahli Pemohon atas nama : Muchamad Ali Safa'at, DR. Chairul Huda, SH. MH dan Mohammad Fajrul Falaakh 12 eks Perkara : 84/PUU-IX/2011 Pemohon
10 CV Ahli Pemohon atas nama Tarkosunaryo., Dra. Tia Adityasih, M.Ak.,CPA dan Hari Purwantono 12 eks Perkara : 84/PUU-IX/2011 Pemohon
11 Pernyataan Pendahuluan Pemerintah 12 eks Perkara : 84/PUU-IX/2011 Pemerintah
12 softcopy Pernyataan Pendahuluan Pemerintah 1 CD Pemerintah
13 Surat tentang Penyampaian Nama-Nama Ahli dari Pemerintah 1 eks Perkara No.84/PUU-IX/2011 Pemerintah
14 Daftar Ahli Pemohon 12 eks Perkara : 84/PUU-IX/2011 Pemohon
15 Surat Perihal : Permohonan IAPI Sebagai Pihak Terkait 12 eks Pemohon
16 Daftar Ahli dan Keterangan Ahli Pemohon 12 eks Perkara : 84/PUU-IX/2011 Pemohon
17 Keterangan Ahli Pemerintah 12 eks Perkara : 84/PUU-IX/2011 Pemerintah
18 Surat Pengajuan Ahli Pemerintah 1 eks Perkara No.84/PUU-IX/2011 Pemerintah
19 Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah beserta softcopy 12 eks Perkara No.84/PUU-IX/2011 Pemerintah
20 Kesimpulan Pihak Terkait dan softcopy 12 eks Perkara : 84/PUU-IX/2011 Pihak Terkait
21 Kesimpulan Pemohon dan softcopy 12 eks Perkara : 84/PUU-IX/2011 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 84/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (LNRI Tahun 2011 No. 51, TLNRI Nomor 5215) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Pemohon : Dr. M.Achsin, SE.,SH.,MM.,M.Ec.Dev.,Ak.,CPA., Drs. Anton Silalahi, Ak., CPA.,Drs. Yanuar Mulyana, Ak., CPA, Rahmat Zuhdi, SE,MSA, M. Zainudin, SE,
Kuasa Hukum : Aan Eko Widiarto, SH.,MH dan Faizin Sulistio, SH., LLM
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-11 13:02:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
2 2012-02-02 11:01:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon (III) PDF -
3 2012-02-14 11:00:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (IV) PDF -
4 2012-03-08 11:21:00 Mendengar keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait (VI) PDF -
5 2012-03-21 11:27:00 Mendengar keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait (VII) PDF -
6 2013-01-03 14:22:00 Pengucapan Putusan dan Ketetapan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING